Legal/Contact

Conţinutul acestui website este potejat prin legea dreptului de autor şi este destinat în principal informării personale.

Se pot utiliza texte sau extrase de texte, fotografii şi grafici din acest website pentru recenzii şi articole în presă, emisiuni radio sau tv cu condiţia menţionării sursei.

Website-urile care listează în baza de date proprie sau vând CD-uri produse de Electrecord pot utiliza texte exemplificative, fotografii ale artiştilor iar din grafica albumelor numai copertele etichetate CF şi CS (Coperta Faţă / Coperta Spate). Este interzisă aplicarea de watermarkuri asupra fotografiilor şi graficilor aflate sub copyright Electrecord.

Nu se pot folosi piese audio sau bucăţi din piesele audio pentru crearea unui alt content audio şi/sau video fără acceptul scris Electrecord, chiar dacă acesta nu este destinat comercializării.

Nu utilizaţi şi/sau intereacţionaţi cu acest website efectuând operaţiuni ilegale sau imorale, incluzând aici şi acţiunile care limitează performanţele acestui website.